Φυσικός Φωτισμός και Βιομηχανία


Μειωμένο κόστος λειτουργίας

Στη λειτουργία μιας εγκατάστασης, ο βιομηχανικός φωτισμός υπεισέρχεται ως ζήτημα σε διάφορους προβληματισμούς, όλοι εκ των οποίων έχουν οικονομική διάσταση, άμεση ή έμμεση. Η βελτίωσή του αποτελεί μια επένδυση που “αποδίδει” και το προσδοκόμενο όφελος είναι σημαντικό τόσο σε απόλυτα οικονομικά μεγέθη όσο και έμμεσα, μέσω της αύξησης της απόδοσης των εργαζομένων.

Ο Βιομηχανικός Φωτισμός είναι ένα λειτουργικό κόστος που μπορεί να μειωθεί

IMG_0189Το άμεσο κόστος του βιομηχανικού φωτισμού συνίσταται από
τις εξής παραμέτρους:

  • κόστος αγοράς της καταναλισκόμενης ενέργειας
  • κόστος συντήρησης και περιοδικής αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων και
  • κόστος αγοράς ανταλλακτικών ή αποκατάστασης ζημιώνενώ υπάρχουν και έμμεσα κόστη, όπως το κόστος που συνεπάγεται η αδυναμία εκμετάλλευσης των παραγωγικών δυνατοτήτων του χώρου εξαιτίας των εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών.

Η βελτίωση του συστήματος φωτισμού μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις στο κόστος λειτουργίας καθότι επεμβαίνει και στις τρεις παραπάνω παραμέτρους. Διατηρώντας τις ίδιες απαιτήσεις σε φωτεινή ένταση (Lumens), απλή αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με συστήματα φυσικού φωτισμού Suntracker μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του συντελεστή απόδοσης (luminous efficacy, σε Lm/KWh) και να επιφέρει σημαντικές μειώσεις στο κόστος. Η μείωση αυτή μπορεί να είναι από 16-30% ή σε κάποιες περιπτώσεις και μεγαλύτερη, ανάλογα με το σχεδιασμό και τη συνεκμετάλλευση φυσικού φωτισμού.

Βιομηχανικός Φωτισμός και Παραγωγικότητα

Ο βιομηχανικός φωτισμός είναι αποδοτικότητα.

08062012009 - ΑντίγραφοΗ αποδοτικότητα των εργαζομένων σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον σχετίζεται με την ποιότητα του φωτισμού μέσα από μία αλυσίδα κλιμακωτών συσχετίσεων που διαμορφώνουν την ποιότητα, το ρυθμό και το τελικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση ενός καθήκοντος. Βελτίωση του φωτισμού και προσαρμογή του στα χαρακτηριστικά του ανθρώπου και του εργασιακού καθήκοντος οδηγεί με βεβαιότητα σε αύξηση της απόδοσης και κατά συνέπεια σε αυξημένη παραγωγικότητα. Οι παράμετροι που καθορίζουν την απόδοση των εργαζομένων σε σχέση
με το φωτισμό είναι:

α. Οπτική Απόδοση

Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να αναγνωρίσει πολλά περισσότερα χρώματα και σκιές κάτω από το φως της ημέρας από ό,τι κάτω από το τεχνητό φως. Το φυσικό φως αυξάνει επίσης την αντίληψη του βάθους καθώς και την περιφερειακή όραση. Όταν οι εργαζόμενοι μπορούν να δουν καλύτερα, αποδίδουν καλύτερα. Έρευνες στο πεδίο έχουν επισημάνει ότι βελτίωση στην οπτική απόδοση ενός εργαζομένου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση από 7-30% στην παραγωγικότητα του καθήκοντος που επιτελεί αλλά και σε μείωση ποσοστού ελαττωματικών προϊόντων από 18-90% (!) ανάλογα με την υπάρχουσα κατάσταση.

 

β. Οπτική Άνεση

biomixaniaΗ απουσία επαρκούς φυσικού φωτισμού με βεβαιότητα οδηγεί σε οπτική κόπωση. Ως συνέπεια τούτου, μακροπρόθεσμα, μπορεί να επέλθει μείωση της οπτικής οξύτητας των εργαζομένων. Βραχυπρό θεσμα δε, οδηγεί σε ενοχλήσεις στα μάτια (τσούξιμο, πόνο), πονοκεφάλους αλλά και έλλειψη όρεξης για εργασία (πόσο περισσότερο δε και παράπονα, εντάσεις κ.τλ. που διαταράσσουν το εργασιακό περιβάλλον). Η πηγή της οπτικής κόπωσης μπορεί να αναζητηθεί σε μία σειρά παραγόντων που σχετίζονται με την ποιότητα του φωτισμού. Πέραν του προφανούς, που συνιστά η μικρότερη της απαιτούμενης φωτεινής έντασης, o κακός φωτισμός μπορεί να οφείλεται και σε ένα φωτιστικό σύστημα που δημιουργεί έντονες αντανακλάσεις, σκιές ή/και θαμβώσεις, αν η πηγή ή η αντανάκλαση του φωτός κατευθύνεται απευθείας στα μάτια των εργαζομένων. Σε ειδικές δε εργασίες και δή σε καθήκοντα αυξημένων οπτικών απαιτήσεων, η οπτική κόπωση αναιρεί την ίδια την ικανότητα του εργαζομένου να εκτελέσει επαρκώς το καθήκον καθαυτό. Για παράδειγμα, στον οπτικό έλεγχο ποιότητας βαφής επιφανειών (τυπικός σε χαλυβουργίες, βιομηχανίες παραγωγής λευκών συσκευών, αυτοκινητοβιομηχανίες κ.ά.), όπου το καθήκον είναι τέτοιο που ο χειριστής εκμεταλλεύεται τις αντανακλάσεις επάνω σε μια επιφάνεια προκειμένου η διαφορά λαμπρότητας να του φανερώσει επιφανειακές ατέλειες, η οπτική κόπωση επέρχεται εκθετικά ως προς το χρόνο. Σε πολλές περιπτώσεις ο αριθμός των λαθών αυξάνεται σημαντικά έπειτα από 2 μόλις ώρες και καθ’ όλη την υπόλοιπη διάρκεια της βάρδιας, αυξανόμενος με το χρόνο. Βελτίωση της ποιότητας φωτισμού επιφέρει τόσο παράταση του παραγωγικού χρόνου εκτέλεσης του καθήκοντος, όσο και ουσιαστική βελτίωση του αποτελέσματος. Η χρήση συστήματος Suntracker μόνο
θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει. Μια σωστά σχεδιασμένη παρέμβαση οδηγεί σε φωτισμό που είναι κατάλληλος για την απρόσκοπτη εκτέλεση κάθε καθήκοντος, αυξάνοντας το χρόνο παραγωγικής εργασίας και εξαλείφοντας όλους τους παραπάνω παράγοντες που επιφέρουν μειωμένη αποδοτικότητα, λάθη και προβλήματα ποιότητας

 

γ. Εγρήγορση, Κίνητρα & Εργασιακή Ικανοποίηση

Η επίδραση του λαμπερού φυσικού φωτισμού στον άνθρωπο και η αίσθηση της ικανοποίησης και της ευεξίας είναι ένα γενικότερο συμπέρασμα που απαντάται εντός και εκτός εργασίας. Αυτό από μόνο του έχει ευθεία συνέπεια στη διάθεση για εργασία, στην αποδοτικότητα και στο κίνητρο που βρίσκεται εσωτερικά σε κάθε εργαζόμενο. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις που
συσχετίζουν την αυξημένη εγρήγορση με την επιμήκυνση του χρόνου πριν επέλθει η κόπωση. Όταν ο βιομηχανικός φωτισμός είναι επαρκής, η εγρήγορση των εργαζομένων είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια, ενώ και η υπνηλία είναι σαφώς χαμηλότερη, κάτι που συνιστά μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Τέλος, ο αυξημένος φωτισμός έχει επίδραση στο εργασιακό στρες. Αν και το στρες οφείλεται πρωτίστως σε ψυχολογικούς παράγοντες, εντούτοις έχει παρατηρηθεί ότι η προσομοίωση σε συνθήκες λαμπρότητας καλοκαιρινού καιρού (δηλαδή ηλιοφάνειας) μπορεί να εξισορροπήσει σε κάποιο βαθμό τη διαφορά που παρατηρείται σε κλειστούς χώρους, ειδικά το χειμώνα.

 

Βιομηχανικός φωτισμός και ασφάλεια

Στην ασφάλεια της εργασίας και κυρίως σε βιομηχανίες υψηλής επικινδυνότητας, πολλά ατυχήματα θα είχαν αποφευχθεί, αν υπήρχε καλύτερος φωτισμός. Για παράδειγμα, σε έρευνα που έγινε στη Γαλλία και σε δείγμα 81.000 εργατικών ατυχημάτων, διαπιστώθηκε ότι το 1/4 περίπου από αυτά είχε αποδοθεί στην κακή ποιότητα του ηλεκτροφωτισμού. Μεταξύ των κυρίων αιτιών ατυχημάτων που σχετίζονται με τον τεχνητό φωτισμό, συναντάμε:

α. Φωτισμός μειωμένης έντασης σε σχέση με τις απαιτήσεις του καθήκοντος σε ταχύτητα και λεπτομέρεια στην εκτέλεση

β. Κακός φωτισμός που αφήνει “τυφλά σημεία”

γ. Κακός προσανατολισμός φωτός που αφήνει σκιές, δημιουργεί αντανακλάσεις ή θαμβώσεις κ.ά.

 

Με την εφαρμογή του συστήματος φυσικού φωτισμού Suntracker, η πρόληψη είναι προφανής. Η μείωση των ατυχημάτων, όσο σοβαρά και να είναι, οδηγεί αυτόματα σε μείωση του απουσιασμού ή των σταματημάτων στην παραγωγή και στη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας που μόνο θετικές επιπτώσεις έχει στην αποδοτικότητα των εργαζομένων