Φυσικός Φωτισμός σε Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής


SUNTRACKER και μείωση του κόστους στην αποθήκη & τη διανομή

03062010077 - ΑντίγραφοΣτο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, με τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, είναι πλέον απαραίτητο ένα σύγχρονο αποθηκευτικό κέντρο να είναι κατάλληλα εξοπλισμένο, ώστε να λειτουργεί σε συνθήκες ασφάλειας για τους εργαζόμενους και με γρήγορους ρυθμούς, να εξοικονομεί περισσότερη ενέργειας και να διαχειρίζεται σωστά τους πόρους, χωρίς
καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών logistics. Ο αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών στο κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας Δεδομένου ότι σήμερα ο τομέας της
υλικοτεχνικής υποστήριξης (logistics) συνεπάγεται ένα σημαντικό κόστος, οι περισσότερες επιχειρήσεις εστιάζουν σε αυτόν και τον θεωρούν πρόκληση σε καθημερινή βάση. Σημερινές λύσεις εκτός από τη λειτουργικότητα, την προσαρμοστικότητα και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών απ
οτελούν και οι «πράσινες» εφαρμογές. Τα “logistics” έχουν άμεση σχέση με τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος μέσω της σωστής οργάνωσης, της ορθολογικής διαχείρισης και του αποτελεσματικού ελέγχου. Ο όρος “Green” είναι η λέξη κλειδί για μια σειρά περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών και τον τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα υποδηλώνοντας ένα βαθμό συμβατότητας με το περιβάλλον. Η σωστή διαχείριση λοιπόν της εφοδιαστικής αλυσίδας με όρους εξοικονόμησης ενέργειας αναφέρεται ως Green Logistics. Σύστημα Suntracke στις αποθήκες ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας Με μια πρώτη μ
ατιά, η αποθήκη σαν κτίριο δεν φαίνεται να μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε αυτή τη διαδικασία, που περιγράφεται συνολικά σαν green logistics. Παρόλα αυτά, η αρχική άποψη εύκολα ανατρέπεται αν αναλογιστούμε τις τεράστιες επιφάνειες που καταλαμβάνουν οι αποθήκες logistics και τα ποσά ενέργειας που καταναλώνονται για τη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον φωτισμό τους. H παρουσίαση αναδεικνύει τη μοναδική λύση φωτισμού για εξοικονόμησηενέργειας προσφέροντας και εγκαθιστώντας τα καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα Suntracker.

Το σύστημα Suntracker μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσο φωτισμού κλειστών χώρων και θεωρείται ιδανική λύση για αποθήκες, καθώς μπορεί επιπλέον να συμβάλει στη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιρίων χωρίς τεράστιες τεχνικές επεμβάσεις στην υφιστάμενη υποδομή και χωρίς ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση.

 

 

 

08062012009 - Αντίγραφο03062010068