ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙA


 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙA

 

 

texnika1

 

Διάρκεια ζωής πάνω από 30 χρόνια κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες (-28,8οC έως 93,3οC). Αντοχή σε ανεμοπίεση έως 169 Km/h. Αντοχή σε βροχόπτωση έως και 102

mm/h με ανεμοπίεση 113 Km/h. Αντοχή σε πτώση αντικειμένου έως 544,32 Kg από ύψος 183 cm. 100% προστασία από UV ακτινοβολία. Μόνωση υψηλού βαθμού.

Φωτισμός έως 64.000 lumens -ισοδύναμος με το φως λάμπας αλογόνου 800 watt.

Μειωμένη κατά τουλάχιστον 50% έκλυση θερμότητας κατά τη λειτουργία του, σε σχέση με τα συστήματα παραγωγής τεχνητού φωτός.

Απόδοση: -VLT = 91%, SHGC=.3196 U-Value=.35. Πυραντίσταση (1η Κατηγορία).

Τοποθέτηση

Η τοποθέτηση του συστήματος γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο. Το κόστος της τοποθέτησης αναφέρεται ξεχωριστά στην τεχνική και οικονομική προσφορά.

Αδιατάρακτη κοπή εφαρμόζεται από το συνεργείο όταν η στέγη είναι από μπετόν. Η στεγανότητα και η στατική επάρκεια είναι εγγυημένη και πιστοποιημένη σε

κάθε περίπτωση.

Τεχνικοί περιορισμοί

Είναι πολύ λίγοι, συγκεκριμένα: Η εγκατάσταση είναι πιο εύκολη, όταν δεν υπάρχει άλλος όροφος από πάνω.

Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί όλο το χρόνο για να είναι πιο σύντομη η απόσβεση της επένδυσης.  Η επιθυμητή ένταση του φωτισμού πρέπει να είναι μεγάλη,

ώστε η κατανάλωση ενέργειας για τον ηλεκτροφωτισμό να είναι μεγάλη και κατά συνέπεια η απόσβεση του συστήματος να είναι σύντομη.

Δεν έχει σημασία αν είναι παλιά οικοδομή ή υπό κατασκευή. Δεν έχει σημασία το υλικό κατασκευής της οροφής, εγκαθίσταται εύκολα σε όλα

τα είδη οροφής: πλάκα μπετόν, πάνελ, μεταλλικές οροφές κ.τλ. Δεν έχει σημασία αν είναι κεκλιμένη ή επίπεδη η στέγη.