ΣΥΓΚΡΙΣΗ SUNTRACKER ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ


f 1

– Μηδενικό κόστος συντήρησης.

– Μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης και επισκευών των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού (αντικατάσταση λαμπτήρων, βλάβες στους πίνακες φωτισμού, φθορές καλωδιώσεων κ.τλ.).

– Μηδενική θερμική επιβάρυνση του χώρου, πιο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

– Μείωση της λειτουργίας των κλιματιστικών, δηλαδή περαιτέρω οικονομία ρεύματος.

– Μείωση της λειτουργίας των ψυκτικών μονάδων, όταν εφαρμόζεται σε ψυγεία αντί του ηλεκτροφωτισμού.

– Μηδενική επιβάρυνση της υγείας

– Πολύ καλύτερη ποιότητα φωτισμού.

– Καλύτερη απόδοση προσωπικού, αποφυγή κόπωσης ματιών και λαθών εξαιτίας του κακού φωτισμού.

– Καλύτερη ψυχική διάθεση των εργαζομένων και των πελατών.

– Μείωση των ατυχημάτων λόγω κόπωσης, εκνευρισμού, ελλιπούς φωτισμού.

– Άριστη χρωματική απόδοση (συνεχές φάσμα), δηλαδή δεν αλλοιώνεται η απόχρωση των αντικειμένων και γίνεται άριστος διαχωρισμός των διαφορετικών χρωμάτων και τόνων, κάτι που σε
ορισμένα επαγγέλματα είναι κρίσιμης σημασίας (π.χ. βιοτεχνίες ρούχων, επίπλων, κοσμημάτων, βαφεία κ.ά.)

– Πολύ μεγαλύτερη φωτεινότητα.

– Σταθερός φωτισμός χωρίς τρεμόπαιγμα της φωτεινότητας

 

meleti